Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2018 r. – informacja sygnalna GUS

W 2018 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło 2146,0 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób (mikroprzedsiębiorstw), co oznacza wzrost o 3,5% rok do roku oraz o 25,0% w stosunku do roku 2010.

Przychody ogółem badanej zbiorowości zwiększyły się o 17,9% r/r (w latach 2010-2018 wzrosły o 73,8%), a liczba pracujących wzrosła o 2,0% r/r (w latach 2010-2018 o 19,9%, tj. o 693,9 tys. osób).

Wynik finansowy w 2018 r. ukształtował się na poziomie 174,5 mld zł (wzrost o 23,1% r/r i o 88,1% w stosunku do 2010 r.).

Wskaźnik poziomu kosztów dla mikroprzedsiębiorstw wyniósł 86,8%, wobec 87,4% w 2017 r. i 87,8% w 2010 r.

Informacja sygnalna o działalności gospodarczej przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2018 r. dostępna jest w załączniku oraz tutaj.

Źródło: GUS

Załączniki