Dalszy wzrost eksportu artykułów rolno-spożywczych – analiza KOWR za okres I-V 2021 r.

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przeanalizował eksport towarów rolno-spożywczych z Polski w okresie styczeń – maj 2021 r. 

W okresie pięciu miesięcy 2021 r. odnotowano wzrost wartości eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski. Od stycznia do maja 2021 r. sprzedaż towarów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła 14,5 mld EUR, o 3,8% więcej niż rok wcześniej.

Wzrost eksportu był wynikiem rosnącej aktywności gospodarczej polskich przedsiębiorców, dobrym przygotowaniem krajowych firm do funkcjonowania w warunkach pandemii oraz utrzymującym się popytem na polskie produkty na rynku międzynarodowym. Konkurencyjność cenową polskich produktów rolno-spożywczych wspierał korzystny dla eksporterów kurs złotego względem euro.

Jednocześnie import towarów rolno-spożywczych wyniósł 9,7 mld EUR i był o 2,1% wyższy niż przed rokiem. Dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się w porównaniu z tym samym okresem 2020 r. o 7,6%, osiągając 4,7 mld EUR.

Cała analiza KOWR dostępna jest tutaj: Dalszy wzrost eksportu artykułów rolno-spożywczych

 

 

Źródło: KOWR