Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny KIG (stan na 28.02.2021 r.)

Analitycy Biura Polityki Gospodarczej KIG zebrali najważniejsze dane dotyczące polskiej gospodarki i prezentują je w formie kompendium.

Zobacz najważniejsze wskaźniki gospodarcze: PKB, rynek pracy i świadczenia, bilans obrotów bieżących, wskaźniki ostrzegania przed kryzysem walutowym, zebrane i omówione przez ekspertów KIG.

Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny w załączeniu.

Źródło: KIG

Załączniki