Bardzo dobre wyniki polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych w pierwszym półroczu 2021 r.

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przeanalizował eksport towarów rolno-spożywczych z Polski w okresie styczeń – czerwiec 2021 r. 

W pierwszym półroczu 2021 r. odnotowano wzrost wartości eksportu towarów rolno – spożywczych z Polski. Od stycznia do czerwca 2021 r. sprzedaż towarów rolno – spożywczych za granicę osiągnęła 17,6 mld EUR, o 5,3% więcej niż rok wcześniej.

Wzrost eksportu był wynikiem rosnącej aktywności gospodarczej polskich przedsiębiorców, dobrym przygotowaniem krajowych firm do funkcjonowania w warunkach pandemii oraz utrzymującym się popytem na polskie produkty na rynku międzynarodowym. Konkurencyjność cenową polskich produktów rolno-spożywczych wspierał korzystny dla eksporterów kurs złotego względem euro. Jednocześnie import towarów rolno-spożywczych wyniósł 11,8 mld EUR i był o 3,2% wyższy niż przed rokiem. Dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się w porównaniu z pierwszym półroczem 2020 r. o 9,8%, osiągając 5,8 mld EUR.

 

Cała analiza KOWR dostępna jest tutaj: Bardzo dobre wyniki polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych w pierwszym półroczu 2021 r.

 

 

Źródło: KOWR