Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego 2020

Urząd Statystyczny w Łodzi przygotował najnowszą publikację pt. Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego 2020.

Obecne wydanie Raportu stanowi kompleksowe opracowanie analityczne odnoszące się do wyzwań rozwojowych kraju i województw zawartych w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Zaprezentowane w opracowaniu dane dotyczą roku 2019 lub ostatniego dostępnego, a w celu zilustrowania zmian w czasie, niektóre zagadnienia przedstawiono w retrospekcji wieloletniej.

Publikacja Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego 2020 dostępna jest w załączniku oraz tutaj.

Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi

Załączniki