Informacja GUS nt. obrotów towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-marzec 2023 roku

 

Zgodnie z najnowszą informacją sygnalną Głównego Urzędu Statystycznego o sytuacji w handlu zagranicznym, obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu – marcu 2023 roku wyniosły w cenach bieżących 418,1 mld PLN w eksporcie oraz 404,5 mld PLN w imporcie.

Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 13,6 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2022 roku wyniosło minus 21,3 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 12,5%, a import o 3,0%.

 

Publikacja Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń-marzec 2023 r. dostępna jest w załączniku oraz na stronie GUS.

 

Źródło: GUS

Załączniki