Wyniki badania CMSG: Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw w czasach koronawirusa [maj 2020 r.]

wpis w: Aktualności - pol | 0

Polscy przedsiębiorcy wciąż negatywnie oceniają kondycję swoich firm – wynika z kolejnej edycji badania „Sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w czasach koronawirusa” przeprowadzonej przez Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej.

Badanie przeprowadzono od 7 do 19 maja  metodą CAWI. N=305. Kwestionariusz rozesłano do firm członkowskich i współpracujących z organizacjami zrzeszonymi i współpracującymi z Radą Przedsiębiorczości, do której należy KIG.

Poniżej prezentujemy kluczowe wnioski z ankiety:

  • 42 proc. respondentów negatywnie ocenia kondycję swojej firmy. W skali od 0 do 10 średnia ocen to 4,5
  • miesiąc wcześniej oceny były gorsze, ubywa więc pesymistów
  • od własnej sytuacji firmy gorzej oceniają stan całej gospodarki, trzy czwarte firm negatywnie ocenia jej kondycję
  • małe, usługowe firmy mają duże problemy z płynnością finansową
  • przepisy zawarte w tzw. tarczy antykryzysowej są skomplikowane i biurokratyczne, firmy narzekają, że czas oczekiwania na decyzję i przekazanie środków jest zbyt długi
  • panuje ogromna niepewność co do otwarcia gospodarczego.

Respondenci oceniają kondycję swoich firm w skali od 0 do 10 (przy czym 5 to ocena neutralna) na 4,5. Przed miesiącem ta ocena wynosiła 3,6. Nadal więc oceny są słabe, ale ubyło tych najbardziej pesymistycznych. Łącznie negatywną ocenę (oceny od 0-4) wystawiło ok. 42 proc. pytanych w najnowszym badaniu wobec ok. 55 proc. w poprzednim. Z tego ok. 9 proc. firm ocenia kondycję swojej firmy bardzo źle (0). Ale są również pozytywne oceny, łącznie to ok. 33 proc. wobec 19 proc. w poprzednim badaniu (oceny 6-10). Jedynie (lub aż) 1,6 proc. dało teraz najwyższą ocenę (10 – bardzo dobrze). Są więc branże i firmy, które w obecnej sytuacji radzą sobie całkiem dobrze, ale te firmy są w mniejszości.

Szczegółowe wyniki badania do pobrania [TUTAJ].

Informacja prasowa CMSG dotycząca II edycji badania [maj 2020 r.].

Wyniki badania CMSG: Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw w czasach koronawirusa [kwiecień 2020 r.]

Źródło: KIG