Webinarium nt. możliwości inwestowania w infrastrukturę portową w Brazylii (20 października br.)

Brazylijska organizacja promująca współpracę handlowa i inwestycyjną z zagranicą organizuje kolejne webinarium nt. projektów infrastrukturalnych. Tym razem tematem będzie infrastruktura portowa.

Webinarium odbędzie się 20 października br.

Bliższe dane o przedsięwzięciu można znaleźć pod tym linkiem:

Natomiast formularz rejestracyjny można wypełnić kierując się na: Formularz

 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej