Webinarium nt. możliwości inwestowania w infrastrukturę portową w Brazylii (20 października br.)

Brazylijska organizacja promująca współpracę handlowa i inwestycyjną z zagranicą organizuje kolejne webinarium nt. projektów infrastrukturalnych. Tym razem tematem będzie infrastruktura portowa. Webinarium odbędzie się 20 października br. Bliższe dane o przedsięwzięciu można znaleźć pod tym linkiem: Invest in Brasil Infrastructure … Continued