Seminarium informacyjne nt. 2. naboru projektów seed money w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego (26 listopada 2019 r., Warszawa)

Zapraszamy na seminarium informacyjne na temat projektów typu seed money, które odbędzie się 26 listopada 2019 r. w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Podczas spotkania przedstawimy dotychczasowe doświadczenia z realizacji projektów seed money i zasady obowiązujące w 2. … Continued