Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2019 – publikacja GUS

Publikacja zawiera informacje o handlu zagranicznym w 2018 r. na tle danych za lata poprzednie – o wielkości eksportu i importu, dynamice, saldzie obrotów w cenach bieżących i cenach stałych oraz wg grup krajów.

Dane dotyczące wartości eksportu i importu wyrażone w PLN, USD i EUR.

Publikacja „Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2019” dostępna jest w załączniku oraz tutaj.

Źródło: GUS

Załączniki