Polska nadwyżka handlowa po trzech kwartałach br. osiągnęła 826 mln EUR

Jak podaje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w okresie trzech kwartałów 2019 r. polski eksport towarów osiągnął 173,6 mld EUR, czyli poziom o 5% wyższy niż przed rokiem, a import 172,8 mld EUR, czyli był wyższy o 2,7%. Tym samym tempo wzrostu eksportu zbliża się do szacowanych przez MPiT 6% w całym 2019 r.

Z kolei po stronie importu – inaczej niż zakładano – nie doszło w III kw. br. do przyspieszenia dynamiki importu oczekiwanego w związku z uruchomieniem nowych programów socjalnych. Może to świadczyć o malejącej krańcowej skłonności do konsumpcji.

Dominującym rynkiem w wymianie handlowej pozostawała UE. W okresie trzech kwartałów br. eksport towarów do UE zwiększył się o 4%, do 138,6 mld EUR. Wśród krajów unijnych istniały wyraźne dysproporcje w dynamice eksportu. Z jednej strony nadal wolno rósł wywóz do trzech naszych głównych partnerów handlowych, tj. Niemiec (o 3,3%), Czech (o 0,4%) oraz Wielkiej Brytanii (o 2,2%), z drugiej zaś dynamicznie rosła sprzedaż m.in. do Francji (o 8,8%), Austrii (o 16,7%), Rumunii (12,5%) oraz Węgier (o 8,1%). Jednocześnie po stronie importu z UE notowano niewielki wzrost na poziomie 0,2%, co zaowocowało wyraźnym zwiększeniem nadwyżki obrotów – aż o 5,2 mld EUR, do 38,6 mld EUR.

Więcej: Polska nadwyżka handlowa po trzech kwartałach br. osiągnęła 826 mln EUR

Źródło: MPIT

Załączniki