Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w 2018 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w 2018 roku według danych ostatecznych wyniosły w cenach bieżących 951,3 mld zł w eksporcie oraz 970,8 mld zł w imporcie.

Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 19,5 mld zł, podczas gdy w 2017 r. było dodatnie i wyniosło 2,5 mld zł. W porównaniu z 2017 rokiem eksport wzrósł o 7,8%, a import o 10,3%.

Publikacja Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w 2018 roku dostępna jest w załączniku oraz tutaj.

 

 

Źródło: GUS