KIG podała wyniki badania CMSG nt. sytuacji ekonomiczna przedsiębiorstw w czasach koronawirusa

Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej w pierwszej połowie kwietnia br. przeprowadziło badanie na grupie 500 firm nt. sytuacji ekonomiczna przedsiębiorstw w czasach koronawirusa.

Ponad trzy czwarte ankietowanych przedsiębiorstw ma bufory płynnościowe na co najwyżej trzy miesiące.

Prawie 70 proc. badanych firm uważa, że przepisy w zakresie instrumentów pomocowych są niejasne, ponad połowa wskazuje też na nadmiar biurokracji, a 42 proc. na brak wsparcia ze strony urzędników.

Wyniki badania, które opublikowała dziś Krajowa Izba Gospodarcza, dostępne są tutaj: Wyniki badania CMSG: Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw w czasach koronawirusa

Źródło: KIG