Analizy Ministerstwa Rozwoju w zakresie przepływów towarowych w ramach poszczególnych branż

Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju udostępnił analizy w zakresie przepływów towarowych w ramach poszczególnych branż:

 • Meble i akcesoria,
 • Części samochodowe i lotnicze,
 • Maszyny i urządzenia,
 • Budowa i wykańczanie budowli,
 • Moda polska,
 • IT / ITC,
 • Polskie specjalności żywnościowe,
 • Urządzenia medyczne,
 • Kosmetyki,
 • Jachty i łodzie,
 • Biotechnologia i farmacja,

Z uwagi na limity przesyłu danych, ww. analizy zostały udostępnione na chmurze pod poniższym linkiem:

https://mrcloud.mpit.gov.pl/index.php/s/FzFfrAxXjb2So9q

Na płaszczyźnie analitycznej, analizy te wskazują najważniejsze kraje w eksporcie danej branży, w tym w ujęciu UE i kraje pozaunijne, najważniejsze grupy towarowe w eksporcie branży, w tym najważniejsze towary w ramach tych grup. Następnie analiza obrazuje stronę popytową na polskie towary (w ramach poszczególnych branż) ze strony największych importerów na świecie, pokazuje potencjalne rynki pozaunijne charakteryzujące się wysoką, stabilną i długotrwałą dynamiką importu. Omawia także udziały importu z Polski poszczególnych grup towarowych w imporcie największych importerów świata oraz wskazuje naszych największych konkurentów na tych rynkach. Analizy wskazują także bariery w  dostępie do poszczególnych rynków pozaunijinych dla naszych towarów w ramach poszczególnych branż. Analizy obejmują, co do zasady, okres ostatnich 10 lat. Analizy datowane na rok 2019 (branża jachtowa i polskie specjalności żywnościowe) oraz te z początku 2020 r. (branża budowlana i części samochodowe i lotnicze) – będą jeszcze aktualizowane i zamieszane pod wskazanym wyżej linkiem. Ministerstwo ma nadzieję, że analizy te będą stanowiły element wsparcia w Państwa działalności eksportowej.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Departamentem Handlu i Współpracy Międzynarodowej,Ministerstwo Rozwoju
tel. 22 411 97 43, Barbara.Kopijkowska-Nowak@mr.gov.pl

 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju