Analiza możliwości realizacji zamówień organizacji międzynarodowych

Na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii została opracowana „Analiza branż polskiej gospodarki i rynków perspektywicznych z punktu widzenia możliwości realizacji zamówień organizacji międzynarodowych, jak również projektów ze wsparciem międzynarodowych instytucji finansowych”.

Opracowanie obejmuje:

a) analizę potencjału eksportowego polskich towarów i usług,

b) analizę zapotrzebowania organizacji międzynarodowych na towary i usługi,

c) analizę rynków najbardziej efektywnych dla realizacji projektów organizacji międzynarodowych przez polskie firmy,

d) syntezę możliwości wynikających z porównania potencjału eksportowego polskich towarów i usług z potrzebami organizacji międzynarodowych oraz

e) rekomendacje dotyczące niezbędnych działań prowadzących do zwiększenia efektów udziału polskich firm w przetargach organizacji międzynarodowych.

Poniżej treść dokumentu

 

Źródło: MPiT