Znane już są wyniki V rundy konkursu „Bony na innowacje dla MŚP” – etap 1 usługowy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała projekty do dofinansowania w V rundzie poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój „Bony na innowacje MŚP” – etap 1 usługowy. Dofinansowanie z funduszy unijnych w konkursie ogólnym oraz z komponentem Dostępność Plus zostało przyznane 17 projektom. Prawie 7 mln zł to koszt całkowity projektów, a rekomendowana kwota wsparcia wynosi 70 proc.

 

„Bony na innowacje dla MŚP” to dwuetapowy konkurs dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Etap 1 usługowy umożliwia opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, technologii lub projektu wzorniczego poprzez zakup usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych. Dofinansowanie w konkursie może wynieść do 85 proc. wartości projektu – a to oznacza, że przedsiębiorcy mogą liczyć nawet na 340 tys. zł wsparcia.

Wyniki V rundy konkursu „Bony na innowacje dla MŚP” – etap 1 usługowy dostępne są tutaj

 

Źródło: PARP