Zgłoś swoja firmę do Konkursu „Teraz Polska”

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego realizuje „Polski Program Promocyjny”, którego celem jest propagowanie nowoczesnych metod produkcji i zarządzania oraz wspieranie, działających na polskim rynku, przedsiębiorstw w budowaniu i umacnianiu ich marek.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Aby przystąpić do Konkursu należy:

  •  przesłać do Fundacji wypełnioną ankietę rejestracyjną oraz dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej w kwocie 500 zł,
  • do 31 stycznia 2020 r. przesłać do Fundacji wypełnioną ankietę weryfikacyjną (czyli wniosek konkursowy, który zostanie wysłany do uczestnika po etapie rejestracji) wraz z załącznikami i uiścić opłatę weryfikacyjną.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu Konkursu „Teraz Polska” oraz warunków uczestnictwa w poszczególnych edycjach przedstawione są w Regulaminie Funkcjonowania i Przyznawania Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”  oraz w poniższych linkach odnoszących się do poszczególnych edycji Konkursu:

Szczegółowe informacje o Konkursie „Teraz Polska” oraz regulamin dostępne są na stronie organizatora.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Konkursu: tel. 22 826-01-91; e-mail: konkurs@terazpolska.pl.