Zarządzanie gospodarką cyrkularną w przedsiębiorstwach – webinar (23 września 2020 r.)

wpis w: Aktualności - pol | 0

 

Zapraszamy przedsiębiorców z województwa łódzkiego do udziału w spotkaniu „Zarządzanie gospodarką cyrkularną w przedsiębiorstwach”, które odbędzie się w dniu 23 września br, w godz. 10:00 – 12:00.

O SPOTKANIU

Dzięki współpracy z praktykami przemysłu, gronem naukowców i ekspertów Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Technicznego w Dortmundzie – zaprezentujemy wszystkim zainteresowanym najbardziej innowacyjne zagadnienia związane z Gospodarką Obiegu Zamkniętego (GOZ) i Oceną cyklu życia produktu (LCA).

Gospodarka obiegu zamkniętego stanowi alternatywę dla tradycyjnego, linearnego modelu gospodarki. Jej celem jest przeciwdziałanie marnotrawieniu zasobów, dzięki zastosowaniu w przedsiębiorstwach innowacyjnych modeli biznesowych. Zmiana sposobu myślenia kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach spowodowana jest nie tylko potrzebą poszukiwania oszczędności, w związku z ciągłym kurczeniem się zasobów naturalnych (a co za tym idzie perspektywą wzrostu cen surowców), ale również zmianą postaw konsumenckich i rosnącą świadomością ekologiczną.

Promocja idei zrównoważonej gospodarki, a szczególnie zasad gospodarki cyrkularnej na każdym etapie prowadzenia działalności pozwala na kreowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Wypracowane w ramach projektów międzynarodowych rozwiązania mogą stanowić inspiracje dla przedsiębiorców z regionu łódzkiego. Jednym z nich jest metodologia oceny cyklu życia produktu (LCA), która za pomocą specjalnych narzędzi pozwala zdefiniować najbardziej efektywny model gospodarowania zasobami naturalnymi oraz minimalizować jego wpływ na środowisko. LCA daje też szerokie możliwości najbardziej optymalnego wykorzystania zasobów pod względem ekonomicznym.

AGENDA WYDARZENIA

10.00 – 10.30 Wprowadzenie – prezentacja projektów realizowanych w województwie łódzkim.
10:30 – 11:30  Dyskusja panelowa nt. proekologicznych rozwiązań biznesowych. Przygotowanie procesów produkcyjnych z zachowaniem norm środowiskowych w branży konstrukcyjnej i budowlanej. Uczestnicy na konkretnych przykładach pokażą jak w praktyce realizowany jest cykl życia produktu.
11:30 – 12:00   Sesja pytań i odpowiedzi.

ZGŁOSZENIA

Udział jest bezpłatny. Obowiązuje rejestracja