Zaproszenie na bezpłatne warsztaty dla eksporterów (4 lipca 2019 r., Łódź)

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu warsztatowym realizowanym w ramach projektu dotyczącego oceny poziomu umiędzynarodowienia krajowych przedsiębiorstw z obszaru specjalizacji Krajowej Inteligentnej Specjalizacji na rzecz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Do udziału zapraszamy firmy będące eksporterami albo korzystające wcześniej z narzędzi wsparcia w zakresie umiędzynarodowienia (np. dotacje na opracowanie planu eksportu, wyjazdy na targi i misje zagraniczne czy spotkania b2b) i wpisują się branże określone w formularzu rejestracyjnym.

 
Spotkanie odbędzie się w dniu 04.07.2019 r. (czwartek) w godz. 9-13 w siedzibie ŁARR przy ul. Narutowicza 34 w Łodzi.
 
 
Przedmiot spotkania:
Spotkanie ma na celu wypracowanie rekomendacji na rzecz wspierania umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw m.in. poprzez omówienie czynników, które ograniczają ale i wspierają proces sprzedaży polskich produktów i usługi za granicą.
 
 
W przypadku firm, których udział zostanie potwierdzony zostało przewidziane wynagrodzenie w wysokości 350 PLN netto.
 
 
W celu skutecznego zapisania się na warsztat prosimy o uzupełnienie poniższego formularza.http://warsztat.bluehill.pl/
 
Liczba miejsc jest ograniczona.
 
Do udziału w spotkaniu zapraszamy przede wszystkim eksporterów, firmy reprezentujące następujące branże:
 
1) Chemia specjalistyczna i biotechnologia,
2) Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce wodno-ściekowej,
3) Wielofunkcyjne materiały i kompozyty w tym nanoprocesy i nanoprodukty,
4) Sensory i nanosensory,
5) Elektronika drukowana, organiczna i elastyczna.
 
 
Rejestracja do udziału w warsztatach poprzez formularz
 
 
Źródło: ŁARR, Bluehill