Bezpłatne spotkania informacyjne z zakresu eksportu

W imieniu Wydziału – Regionalne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Departamencie ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych z zakresu eksportu dla przedsiębiorców MŚP z regionu łódzkiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie II.2.2 Promocja Gospodarcza Regionu.

Terminy i tematy spotkań informacyjnych:

1) 23.10.2018 r. – “Warunki wejścia na wybrane rynki zagraniczne oraz prawidłowe zawieranie transakcji handlowych, różnice kulturowe.”

2) 27.11.2018 r. – “Źródła finansowania działalności eksportowej, z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata 2014-2020.”

Spotkania odbędą się w Hotelu Campanile, al. Marsz. Piłsudskiego 27, Łódź.

Spotkania informacyjne przeznaczone są dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego, zainteresowanych aspektami prawnymi i organizacyjnymi, które mogą być wykorzystane przy realizacji eksportu oraz dla osób chcących nabyć kompetencje w biznesie międzynarodowym, planujących podjąć działalność na zagranicznych rynkach lub prowadzących taka działalność.

Korzyści z udziału w spotkaniu informacyjnym:

  • minimum 5 h zajęć prowadzonych przez zespół ekspertów – praktyków,
  • komplet materiałów szkoleniowych,
  • konsultacje indywidualne,
  • zaświadczenie o udziale w spotkaniu.

W celu potwierdzenia udziału w spotkaniu, prosimy o uzupełnienie i odesłanie załączonego formularza zgłoszenia lub o kontakt:

Eurofinance Training Sp. z o.o.

tel.: 22 830 13 40; tel. kom.: 609 124 124

e-mail: szkolenia@efszkolenia.pl

http://www.efszkolenia.pl

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Załączniki