Zaproszenie do udziału w przetargach na Ukrainie – infrastruktura graniczna

Zagraniczne Biuro Handlowe w Kijowie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. zaprasza polskie firmy do udziału w przetargach na rekonstrukcję i przebudowę ukraińskich jednostek Straży Granicznej, zlokalizowanych na polsko-ukraińskich przejściach granicznych.

Projekt jest realizowany w ramach Umowy pożyczki pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą i zakłada poniższe wymogi:

  • Całkowita wartość projektu przebudowy 7 oddziałów Straży Granicznej Ukrainy wynosi około 7 milionów Euro.
  • Polskie firmy są zapraszane do składania ofert w terminie do 19 lipca 2019 r.
  • Wartość towarów, robót i usług polskiego pochodzenia w ramach umowy finansowej nie może być niższa, niż 60% wartości zamówienia.
  • Zamówienia realizowane są zgodnie z Ustawą UkrainyO zamówieniach publicznych”.
  • Polskie podmioty startujące w przetargu powinny odpowiadać szczegółowym kryteriom, określonym w dokumentacji przetargowej.

Dostęp do składania ofert, dokumentacja przetargowa oraz szczegółowe informacje o przetargu znajdują się na portalu zamówień publicznych Ukrainy prozorro.gov.ua:

Osoba do kontaktu w Zachodnim Regionalnym Oddziale Państwowej Straży Granicznej Ukrainy:

Oleg Beliński, tel. +380 32 276 78 36, e-mail: vkb_zhru@dpsu.ua.

Załączamy prezentację na temat projektu w języku polskim opracowaną przez Straż Graniczną Ukrainy.

Ogólne informacje o przetargach zostały zamieszczone również na stronie Zagranicznego Biura Handlowego w Kijowie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. Ogłoszono przetargi na rekonstrukcję i przebudowę oddziałów Państwowej Straży Granicznej Ukrainy

W przypadku pytań uprzejmie prosimy o kontakt.

Tetiana Chuzha

Ekspert ZBH w Kijowie

m.: +380 675 399 559

e: tetiana.chuzha@paih.gov.pl

Załączniki