Zaproszenie do udziału w misji do Singapuru i Wietnamu (27 marca – 2 kwietnia 2022 r.)

W listopadzie 2021 r. Komisja Europejska ogłosiła wystosowała zaproszenie do udziału w misji wysokiego szczebla do Singapuru i Wietnamu, która odbędzie się w dniach 27 marca – 2 kwietnia 2022 r.

 

Delegacji przewodniczyć będzie Komisarz UE ds. Rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli europejskich firm oraz organizacji producentów żywności obejmujących głównie branżę mięsną, mleczarską, owocowo-warzywną,  produktów jajecznych, oliwy z oliwek oraz napojów. W ramach wizyty odbędą się oficjalne spotkania Komisarza Janusza Wojciechowskiego z przedstawicielami rządu jak również zaplanowane będą działania promocyjne, w których uczestniczyć będzie delegacja biznesu. Planowany jest udział w seminariach na temat charakterystyki rynku lokalnego i trendów konsumenckich, sprzedaży detalicznej, jak również możliwości nawiązywania kontaktów (wizyta na targach FHA w Singapurze).

W misji przewidziano udział tylko jednego przedstawiciela danej firmy czy organizacji producentów. Pozostali przedstawiciele mogą towarzyszyć delegacji, jednak ze względu na ograniczony limit miejsc, KE nie może zagwarantować, że wezmą udział w zaplanowanych wydarzeniach. Uczestnicy misji samodzielnie pokrywają koszty podróży i zakwaterowania.

Osoby zainteresowane przedmiotowym zaproszeniem są proszone o wypełnienie formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez Komisję Europejską na poniższej stronie internetowej:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HLMAgriSingapore_Vietnam2022 w terminie do dnia 30 listopada br.

 

Udział w ww. misji zostanie potwierdzony przez KE do 15 grudnia 2021 r.

 

 

Źródło: KOWR