Dwa projekty w ramach pomocy Banku Światowego i USAID dla Białorusi szansą dla polskich eksporterów

Departament Współpracy Ekonomicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych podał informację o dwóch projektach wsparcia dla Białorusi w związku z pandemią COVID-19. Zachęcamy polskich przedsiębiorców do składania ofert.

  1. Bank Światowy zatwierdził pakiet wsparcia finansowego w wysokości 90 mln euro dla wzmocnienia krajowego systemu opieki zdrowotnej na Białorusi, który ma pomóc w walce z pandemią COVID-19.

Celem projektu jest zaspokojenie najpilniejszych potrzeb systemu ochrony zdrowia BY w zakresie zaopatrzenia w sprzęt i wyroby medyczne oraz przeszkolenia personelu w zakresie postępowania podczas ciężkiego przebiegu COVID-19. Projekt będzie miał również na celu pomoc we wzmocnieniu zdolności krajowych laboratoriów zdrowia publicznego i służb kontroli epidemiologicznej w zakresie wczesnego wykrywania, potwierdzania i rejestracji wykrytych przypadków zachorowań COVID-19.

W ramach projektu zostaną zakupione:

  • nowoczesne karetki pogotowia ratunkowego wraz z wyposażeniem,
  • sprzęt i wyroby medyczne niezbędne do wykrywania przypadków zakażenia COVID-19, w tym systemy testowe do oznaczania COVID-19 i materiały laboratoryjne,
  • respiratory medyczne,
  • lekarstwa (środki przeciwbólowe i antybiotyki),
  • środki ochrony osobistej indywidualnej dla pracowników instytucji ochrony zdrowia.

Projekt przewiduje również  przeprowadzenie szkoleń personelu medycznego oraz podjęcie działań na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w celu przestrzegania zachowania dystansu społecznego oraz przekazania najlepszych praktyk higienicznych zapobiegających rozprzestrzenianiu się zakażeń wśród ludności.

Założeniem projektu jest uzupełnienie długoterminowego wsparcia Banku Światowego dla białoruskiego systemu opieki zdrowotnej realizowanego w odpowiedzi na prośbę białoruskiego rządu w ramach projektu „Belarus Health Systems Modernization Project” (termin realizacji 2016-2022, wartość projektu 125 mln USD).

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu będzie Państwowe Naukowo – Badawcze Centrum Technologii Medycznych, Informatyzacji oraz  Zarządzania w Ochronie Zdrowia.

Dodatkowe informacje nt. projektu można znaleźć pod adresem: https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/procurement-detail/OP00089367.

Osoba do kontaktu: Marina Sachek, Director, Tel: (+375 17) 292 30 80, e-mail: rnpcmt@belcmt.by

  1. Departament Stanu USA przeznaczył dodatkowe środki na walkę z pandemią COVID-19 na Białorusi.

Na rzecz wzmocnienia białoruskiego systemu ochrony zdrowia USA planuje przeznaczyć 1.7 mln USD za pośrednictwem Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego (USAID).

USAID Belarus zamierza wzmocnić krajowy systemu opieki zdrowotnej w zakresie:

  • pracy laboratoriów,
  • nadzoru epidemiologicznego i systemu szybkiego reagowania w związku z pandemią COVID-19.

Przy realizacji tego zadania USAID współpracuje z agencjami ONZ na BY (WHO i UNICEF).

WHO utworzyło specjalny system dostaw w ramach zarządzania kryzysowego i dla dostawców utworzono specjalny COVID-19 Supply Portal (https://covid19supply.who.int/).

Informacje na temat funkcjonowania portalu COVID-19 Supply Portal zostały przedstawione w krótkim filmiku informacyjnym: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-operations.

W załączeniu katalog produktów, które są obecnie włączane przez WHO do systemu zamówień globalnych dostaw COVID-19.

Realizacja zamówień w ramach współpracy z Bankiem Światowym i USAID planowana jest w poprzez agencje ONZ na Białorusi również poza rynkiem wewnętrznym i realizowana będzie we współpracy z Global Procurement Unit  w Kopenhadze.

Informacje o prowadzonych zakupach będzie można znaleźć na platformie United Nations Global Marketplace (https://www.ungm.org).

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z powyższymi ofertami i rozważenie wzięcia udziału w przetargach (wcześniej rejestrując państwa podmiot w bazie https://www.ungm.org).

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Ekonomicznej