Zaproszenia do udziału w wydarzeniach nt. grupy roboczej ds. globalnych wyzwań handlowych wchodzącej w skład Rady UE-USA ds. Handlu i Technologii (TTC)

Komisja Europejska organizuje trzy wydarzenia dotyczące prac grupy roboczej ds. globalnych wyzwań handlowych (WG 10) wchodzącej w skład Rady UE-USA ds. Handlu i Technologii (TTC):

  •  pierwsze, poświęcone wyzwaniom nierynkowych polityk i praktyk gospodarczych, odbędzie się 25 listopada br. (14:30-15:45);
  •  drugie, poświęcone unikaniu barier w handlu i inwestycjach w zakresie produktów i usług nowych technologii, odbędzie się 29 listopada br. (15:00-16:00);
  •  trzecie, poświęcone promowaniu i ochronie praw pracowniczych, godnej pracy oraz kwestii handlu i środowiska, odbędzie się 2 grudnia br. (16.00-17.30).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w ww. spotkaniach. Informacja nt. rejestracji i szczegółowe programy dostępne są na stronie internetowej Komisji Europejskiej oraz na platformie Futurium.

Wydarzenia te związane są z zakresem działań przedstawionym w załączniku V do wspólnego oświadczenia z pierwszego spotkania TTC, które odbyło się 29 września br. w Pittsburghu.

Rada UE-USA ds. Handlu i Technologii (TTC) została powołana podczas szczytu UE-USA, który odbył się 15 czerwca br. w Brukseli. TTC służy UE i USA jako forum do koordynowania stanowisk wobec kluczowych światowych kwestii handlowych, gospodarczych i technologicznych. Dzięki temu dialogowi strony będą mogły pogłębiać transatlantyckie stosunki handlowe i gospodarcze oparte na wspólnych wartościach demokratycznych oraz unikać w przyszłości jednostronnych rozstrzygnięć i regulacji. Celem TTC jest wzmocnienie pozycji UE i USA jako liderów technologicznych i przemysłowych, pobudzanie innowacji oraz ochrona i promowanie nowych technologii.

TTC składa się z 10 grup roboczych skupiających się na: standardach technologicznych (w nowych technologiach, np. sztucznej inteligencji, Internecie), rozwoju zielonych technologii w kontekście zmian klimatu, bezpiecznych łańcuchach dostaw, bezpieczeństwie i konkurencyjności technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, zarządzaniu danymi i platformach technologicznych, przeciwdziałaniu niewłaściwemu wykorzystaniu technologii zagrażających bezpieczeństwu i prawom człowieka, kontroli eksportu, monitorowaniu inwestycji, promowaniu dostępu MŚP do technologii cyfrowych oraz wyzwaniach związanych z globalnym handlem.

 

 

Źródło: MRiT