„Zamówienia publiczne na rynku wspólnotowym z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w polskim systemie zamówień publicznych od 1.01.2021r.” – szkolenie on line (9.02.2021 r.)

 

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie ma przyjemność zaprosić podkarpackich przedsiębiorców z obszaru MŚP do udziału w bezpłatnym szkoleniu on – line:

„ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA RYNKU WSPÓLNOTOWYM Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WPROWADZONYCH W POLSKIM SYSTEMIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH OD 01.01.2021 r.”

Zakres ramowy szkolenia:

 • progi stosowania ustawy;
 • środki komunikacji elektronicznej;
 • przedmiotowe środki dowodowe – zasady składania;
 • nowe zasady konstruowania kryteriów oceny ofert;
 • nowe podstawy odrzucenia oferty;
 • nowe zasady przedłużania terminu związania ofertą;
 • umowy w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie;
 • klauzule abuzywne – nowy katalog;
 • zasada waloryzacji wynagrodzenia;
 • środki ochrony prawnej po zmianach;
 • pozasądowe rozwiązywanie sporów.

Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy w załączeniu.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

Więcej o szkoleniu: TUTAJ

Źródło: EEN

Załączniki