Wystawa Światowa Expo w Dubaju – Województwo Łódzkie wspiera przedsiębiorców

 

Wystawa Światowa Expo w Dubaju to największe wydarzenie gospodarczo-promocyjne, które daje przedsiębiorcom szansę na zaprezentowanie swoich produktów i usług na arenie międzynarodowej. W wydarzeniu będą brały udział zarówno korporacje, jak i firmy średniego i małego szczebla. Na Expo w Dubaju nie zabraknie również przedstawicieli Województwa Łódzkiego, które już od ponad roku przygotowuje się do prezentacji potencjału regionu.

Jedyne takie wydarzenie na skalę światową

Ze względu na ogólnoświatową pandemię koronawirusa, został przesunięty termin wydarzenie. Expo w Dubaju odbędzie się w dniach 1  października 2021 r. – 31 marca 2022 r., stając się na pół roku stolicą świata biznesowego. Wystawy Światowe Expo są międzynarodowymi wydarzeniami promocyjnymi, w ramach których zostaje zaprezentowany dorobek gospodarczy, techniczny, naukowy oraz kulturalny. Organizatorzy prognozują, że Expo w Dubaju odwiedzi aż 18 mln gości, a w wystawie weźmie udział 200 krajów i organizacji międzynarodowych.

Niepowtarzalna szansa dla przedsiębiorców z Łódzkiego

Województwo Łódzkie zaprezentuje się w Pawilonie Polski w terminie 6-10 listopada 2021 r. pod hasłem „Województwo Łódzkie. Nowoczesność inspirowana tradycją”. W ramach interaktywnej wystawy, Województwo Łódzkie przedstawi przemysł włókienniczy w odniesieniu do tradycji historycznych regionu oraz innowacyjne technologie w dziedzinie tworzenia tkanin. Planowane są również działania w zakresie promocji najwyższej jakości regionalnych produktów spożywczych, pokazy muzyki i tańców ludowych, występy teatralne, prezentacja kolekcji mody inspirowanej elementami regionalnych strojów ludowych, seminaria branżowe, koncerty fortepianowe oraz warsztaty dla dzieci prowadzone przez artystów ludowych z regionu.

W wydarzeniu mogą wziąć udział przedsiębiorcy reprezentujący sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzący działalność na terenie województwa łódzkiego. Oprócz prezentacji w ramach ekspozycji,  planowany jest także Dzień Biznesowy, podczas którego przedsiębiorcy wezmą też udział w cyklu spotkań B2B, których celem będzie nawiązanie kontaktów z potencjalnymi partnerami handlowymi, a tym samym maksymalizacja efektów biznesowych wyjazdu. Dzień Biznesowy zorganizowany zostanie wspólnie z jednostkami otoczenia biznesu z województwa łódzkiego oraz we współpracy z przedstawicielami  Zagranicznego Biura Handlowego PAiH w Dubaju. To wyjątkowa okazja na prezentację regionu i innowacyjnych przedsiębiorstw na Bliskim Wschodzie, który stanowi centrum wymiany handlowej.

Zyskaj dofinansowanie do udziału w Expo w Dubaju!

Wystawa Expo w Dubaju to doskonała okazja na promocję gospodarczą i wielowymiarową prezentację potencjału przedsiębiorców z Łódzkiego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W wydarzeniu mogą wziąć udział przedsiębiorcy reprezentujący sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzący działalność na terenie województwa łódzkiego, w jednej z branż kluczowych, zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego.

W ramach dofinansowania, stanowiącego pomoc de minimis, przedsiębiorcom, którzy zostaną wybrani w drodze rekrutacji, Województwo Łódzkie pokryje następujące koszty uczestnictwa:

  1. koszt organizacji powierzchni wystawienniczej w strefie wystaw czasowych Pawilonu Polski w ramach EXPO 2020, w tym koszt niezbędnych elementów wyposażenia i infrastruktury;
  2. koszty transportu z Polski do Dubaju i z Dubaju do Polski produktów i eksponatów służących do promocji przedsiębiorstwa na EXPO Dubaj, które zostaną zaprezentowane w ramach Wystawy;
  3. koszty wstępu na teren EXPO 2020, dla jednego Uczestnika, przez wszystkie dni prezentacji oferty przedsiębiorcy w Pawilonie Polski, tj. wszystkie dni trwania Wystawy oraz maksymalnie w okresie dwóch dni przed Wystawą i jednego dnia po zakończeniu Wystawy, czyli w czasie przygotowań i montażu oraz demontażu ekspozycji;
  4. koszty transportu lotniczego jednego przedstawiciela firmy – z Polski do Dubaju i z Dubaju do Polski oraz koszty transportu lokalnego w Dubaju na trasie lotnisko-hotel w dniu przylotu oraz hotel-lotnisko w dniu wylotu;
  5. koszty zakwaterowania w Dubaju, dla jednego przedstawiciela firmy, maksymalnie w okresie dwóch dni przed Wystawą i jednego dnia po zakończeniu Wystawy;
  6. koszty zapewnienia tłumacza podczas spotkań B2B zorganizowanych przez UMWŁ podczas Wyjazdu;
  7. koszt udziału w szkoleniu z zakresu etykiety i kultury biznesowej na Bliskim Wschodzie, które odbędzie się przed wyjazdem na EXPO 2020.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie dostępnym na stronie: www.biznes.lodzkie.pl/expodubaj.

Zapraszamy do udziału w rekrutacji przedsiębiorców z Łódzkiego

Aby zgłosić chęć udziału w Wystawie Województwa Łódzkiego na Expo w Dubaju, należy wypełnić formularz rekrutacyjny zamieszczony na stronie: https://biznes.lodzkie.pl/wez-udzial-w-rekrutacji-przedsiebiorcow-z-lodzkiego-do-udzialu-w-wyjezdzie-na-swiatowa-wystawe-expo-w-dubaju/

Rekrutacja trwa do 30 czerwca 2021 r.

 

Weź udział w rekrutacji i otrzymaj wsparcie finansowe na Expo 2020 w Dubaju!