Wystawa ASTANA EXPO 2017

wpis w: Aktualności - pol | 0

Międzynarodowa Wystawa Astana EXPO 2017

Program promocji gospodarczej

W związku z udziałem Polski w Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza zainteresowane firmy oraz podmioty wpisujące się
w tematykę Wystawy do uczestnictwa w programie promocji gospodarczej. Zapraszamy do zapoznania się z zaprezentowanymi poniżej informacjami. 

Międzynarodowa Wystawa Astana EXPO 2017 zorganizowana zostanie w stolicy Kazachstanu
w dniach 10 czerwca-10 września 2017 r. Tematem przewodnim Wystawy jest „Energia Przyszłości”, w co wpisują się także następujące zagadnienia: redukcja emisji CO2, życie zgodnie z zasadami efektywności energetycznej, energia dla wszystkich. Udział Polski – jako jednego z ponad 100 państw i organizacji uczestniczących w wydarzeniu – stanowić będzie znakomitą okazję do promocji wizerunku Polski oraz zaprezentowania naszego kraju jako istotnego partnera w światowej dyskusji na temat zapewnienia globalnego bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska.

 

 1. Adresaci programu promocji gospodarczej Astana EXPO 2017

Do uczestnictwa w wydarzeniach związanych z realizacją polskiego programu gospodarczego zapraszamy w szczególności

podmioty z następujących branż:

 1. Odnawialne źródła energii (OZE)
 • energetyka wiatrowa;
 • technologie związane z przetwarzaniem biomasy i wytwarzaniem energii z odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego;
 • technologie solarne;
 • oprogramowanie do zarządzania OZE.
 1. Energetyka tradycyjna
 • czyste technologie węglowe,
 • technologie wychwytywania, składowania CO2 (CCS),
 • digitalizacja rynku energii.
 1. Maszyny i urządzenia górnicze
 2. Inteligentne sieci energetyczne, efektywność energetyczna urządzeń
 3. Budownictwo
 • efektywność energetyczna budynków;
 • rewitalizacja terenów poprzemysłowych.

 

 1. Program gospodarczy

Program gospodarczy realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w związku z udziałem Polski w Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017 złożony jest z dwóch komponentów:

 1. Komponentu ogólnego (promocji branży) – w tej części planowana jest organizacja wydarzeń ogólnych mających na celu promocję polskich osiągnięć w ramach branż związanych
  z tematyką Wystawy.

Zaplanowane wydarzenia: Narodowe stoiska informacyjno-promocyjne na targach branżowych w Kazachstanie, Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze.

 1. Komponentu dla firm (skierowanego do indywidualnych przedsiębiorców) – możliwość skorzystania ze wsparcia dla firm reprezentujących sektory odnawialnych źródeł energii, energetyki tradycyjnej, górnictwa, czystych technologii węglowych, wychwytywania, składowania i utylizacji CO2, budownictwa i rewitalizacji terenów poprzemysłowych.

Udział przedsiębiorców w programie promocji gospodarczej zostanie sfinansowany  ze środków poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – ,,Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,  za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 1. Kto może ubiegać się o dofinansowanie? Jak i kiedy złożyć wniosek o dofinansowanie?

O dofinansowanie do udziału w EXPO 2017 Astana w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego  oraz średniego przedsiębiorcy. 

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP w terminie: od 12 stycznia 2017 r. do 13 lutego 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).    

4.Kontakt

Osoby zainteresowane uzyskaniem większej ilości informacji na temat programu gospodarczego EXPO 2017 Astana

zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej oraz do kontaktu: team@expo.gov.pl.