Wystartowała Akademia Menadżera Innowacji PARP

Akademia Menadżera Innowacji to autorski program szkoleniowo-doradczy kierowany do kadry zarządzającej firm.

Oferuje komponent szkoleniowy w postaci cyklicznych zjazdów (wykłady teoretyczne i warsztaty praktyczne) i przede wszystkim zapewnia Twojej firmie wsparcie doradcy i eksperta tematycznego przez cały cykl uczestnictwa.

Od 12 grudnia 2018 r. przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w pierwszym w Polsce programie szkoleniowo-doradczym „Akademia Menadżera Innowacji” mogą zgłaszać się do PARP. Projekt skierowany jest do firm, które chcą zwiększyć swoją innowacyjność i konkurencyjność na rynku, nauczyć się nowoczesnego zarządzania oraz wdrażania innowacji.

Wnioski o udział w projekcie będą przyjmowane do 31 stycznia 2019 r.

Więcej o projekcie: Akademia Menadżera Innowacji

Źródło: PARP