Projekt modernizacja baz wojskowych na Litwie

wpis w: Aktualności - pol | 0

Szanowni Państwo,

Natowska Agencja Wsparcia i Zamówień Obronnych (NATO Support and Procurement Agency NSPA), we współpracy z Litewskimi Siłami Zbrojnymi, przygotowuje się do projektu modernizacji baz wojskowych. Szacunkowa wartość projektu w latach 2017-2022 wynosi 81 mln EUR. Poniżej przesyłamy informację litewskiego resortu obrony w tej sprawie.
Większość zamówień będzie dotyczyła modernizacji już istniejącej infrastruktury lub tworzenia nowej (budowa garaży, namiotów i hangarów, pasów startowych, lądowisk, dróg dojazdowych, systemów zasilania energetycznego, tworzenie systemów łączności etc.)
Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z NSPA lub z ambasadą w celu nawiązania praktycznej współpracy.

http://kam.lt/en/news_1098/current_issues/us_funds__for_modernisation_and_reconstruction_of_lithuanian_military_infrastructure_and_training_grounds.html

Z wyrazami szacunku,
Dawid Tomaszewski
_______________
Dawid Tomaszewski
II Sekretarz
Wydział Polityczno-Ekonomiczny
Ambasada RP w Wilnie
Smėlio g. 20A, LT-10323 Wilno
Telefon: (+370 5) 219 4716
Faks: (+370 5) 219 47 47
www.wilno.msz.gov.pl