Wsparcie prawne dla start-upów

Masz startup? Kancelarie udzielą Ci indywidualnego wsparcia prawnego o wartości do 25 tys. zł. 30 maja rusza nabór wniosków.

Prawnicy z renomowanych kancelarii prawnych pomogą młodym przedsiębiorcom z całej Polski m.in. w przygotowaniu i negocjowaniu umów inwestycyjnych, ocenie ryzyk prawnych, analizie i procedowaniu umów z kontrahentami.

Umowy z inwestorami stanowią często o sukcesie całego przedsięwzięcia. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości po raz kolejny oferuje „Wsparcie prawne dla start-upów”, umożliwiając m.in. przeprowadzenie analizy legal due-diligence, jeszcze przed rozpoczęciem rozmów z „aniołem biznesu” czy Funduszem VC. Zakres pomocy obejmuje poza tym ustalenie kluczowych ryzyk, nakreślenie pożądanej sytuacji prawnej startupu, a w konsekwencji także wprowadzenie niezbędnych zmian na wczesnym etapie, co powinno znacząco skrócić proces inwestycyjny.

Oprócz wsparcia przy podpisaniu umowy inwestycyjnej, start-upy będą mogły skorzystać z pomocy prawników także przy negocjowaniu i zawieraniu umów z kontrahentami. Ponadto niezależnie od rodzaju wybranej usługi przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z 5 godzin konsultacji prawnych dotyczących wybranych zagadnień związanych z ich działalnością.

Przedsiębiorca sam wybierze kancelarię spośród wybranych przez PARP, która będzie świadczyć dla niego usługi prawne.

O wsparcie świadczone przez wyłonione przez PARP kancelarie mogą ubiegać się start-upy, czyli mikro-, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą nie dłużej niż pięć lat. Istotnym warunkiem udziału w programie jest dysponowaniem listem intencyjnym od inwestora, który potwierdzi jego zainteresowanie rozpoczęciem lub kontynuowaniem współpracy z danym start-upem.

Program finansowany jest ze środków budżetu państwa. Wnioskujący nie muszą wykazywać wkładu własnego, jeśli wartość wybranych przez nich usług nie przekroczy kwoty maksymalnego dofinansowania, czyli 25 tys. zł.

W tegorocznej edycji konkursu na wsparcie prawne dla start-upów przewidziano łącznie 1 mln zł.

Nabór wniosków rusza 30 maja i potrwa do wyczerpania środków lub do 30 września 2019 r.

Dowiedz się więcej na stronie.

 

Źródło: PARP