Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach budżetu Unii na lata 2021-2027 (18 lutego, godz. 11:00 – 13:30)

 

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne webinarium pt.: „Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach budżetu Unii na lata 2021-2027 (COSME – Single Market Programme, InvestEU)”.

 

Webinarium poprowadzi Małgorzata Pitala z Komisji Europejskiej, gdzie zajmuje się koordynacją polityki rynku wewnętrznego, rynkiem wewnętrznym towarów i usług, konkurencyjnością, polityką przemysłową oraz MŚP.

18 lutego zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne webinarium pt.: „Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach budżetu Unii na lata 2021-2027 (COSME – Single Market Programme, InvestEU)”.

Komisja Europejska zaproponowała budżet w wysokości 4 miliardów euro na Program jednolitego rynku (Single Market Programme), z czego 2 miliardy euro przydzielone zostaną w ramach Funduszu InvestEU dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Udział w webinarium przybliży Państwu wiedzę na temat wsparcia, jakie MŚP mogą otrzymać w ramach wyżej wymienionych działań.

 

Więcej o wydarzeniu i formularz rejestracyjny: Webinarium: „Wsparcie dla MŚP w ramach budżetu Unii na lata 2021-2027

 

Źródło: PARP