Wsparcie dla firm, które znalazły się w trudnościach

 

Od 8 grudnia br. w PARP ruszył nowy nabór do projektu „System wczesnego ostrzegania dla MŚP w okresowych trudnościach”.

Projekt kierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw, funkcjonujących na rynku co najmniej 12 miesięcy, które doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wsparcie obejmuje sporządzenie szczegółowej diagnozy kondycji przedsiębiorstwa oraz finansowanie usług szkoleniowych, doradczych oraz mentoringu, które pozwolą wyjść z problemów na wczesnym etapie.

Celem projektu jest wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania dla przedsiębiorców, którzy doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Chcemy wspierać firmy na wczesnym etapie problemów, kiedy można je jeszcze rozwiązać poprzez narzędzia pozafinansowe, tj. szkolenia, wsparcie doradcze i mentoringowe.

Koniec przyjmowania wniosków: 30 czerwca 2023 r.

 

Więcej na stronie PARP