Wnioskodawcy! PARP wydłużyła nabory w konkursach POWER!

wpis w: Aktualności - pol | 0

Z uwagi na sytuację związaną z epidemią koronawirusa PARP wydłużyła terminy składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla poniższych konkursów:

„Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji”

  • Czas składania wniosków: od 9 marca 2020 r. do 1 kwietnia 2020 r. do godz. 12:00 (pierwotnie do 23 marca 2020 r.).
  • Konkurs ma wyłonić operatora, który zapewni wsparcie szkoleniowo-doradcze przedsiębiorcom. Zadaniem operatora będzie przeprowadzenie rekrutacji pracowników przedsiębiorstw i pomoc w uzyskaniu przez nich dofinansowania na działania szkoleniowe
    lub doradcze zgodne z rekomendacjami Sektorowych Rady ds. Kompetencji.
  • IV runda konkursu dedykowana jest sektorowi motoryzacyjnemu.

„Kompetencje dla sektorów”

  • Czas składania wniosków: od 31 marca 2020 r. do 12 maja 2020 r. do godz. 10:00 (pierwotnie do 14 kwietnia 2020 r.).
  • Konkurs ma wyłonić operatora, który zapewni wsparcie szkoleniowo-doradcze przedsiębiorcom. Zadaniem operatora będzie przeprowadzenie rekrutacji pracowników przedsiębiorstw i pomoc w uzyskaniu przez nich dofinansowania na działania szkoleniowe lub doradcze zgodne z rekomendacjami Sektorowych Rady ds. Kompetencji.
  • Adresatem I rundy konkursu jest sektor przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów.

,,Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich – makroregion 3 i 4”

  • Czas składania wniosków: od 31 marca 2020 r. do 12 maja 2020 r. do godz. 10:00 (pierwotnie do 17 kwietnia 2020 r.).
  • Celem konkursu jest wyłonienie Beneficjentów, którzy zapewnią działania szkoleniowe i doradcze z zakresu zamówień publicznych skierowanych do firm z sektora MŚP z województwa: małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego (makroregion 3) oraz łódzkiego, opolskiego i śląskiego (makroregion 4).

www.power.parp.gov.pl

Źródło: PARP