Weź udział w ogólnoeuropejskim hackatonie EUvsVirus Challenge

wpis w: Aktualności - pol | 0

Komisja Europejska (KE) zaprasza do udziału w ogólnoeuropejskim hackathonie, którego celem jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań przezwyciężenia społecznych problemów spowodowanych epidemią COVID-19.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 24, 25 i 26 kwietnia 2020 r. Rejestracja jest prowadzona do 19 kwietnia br. poprzez stronę internetową wydarzenia.

Celem Hackathon EUvsVirus jest współpraca podmiotów z 3 grup:

  1. Innowatorów, najchętniej z doświadczeniem z udziału w hackatonach – których celem jest rozwiązanie zaistniałego problemu,
  2. Partnerów – czyli przedsiębiorców, środowisko akademickie, publiczne i prywatne organizacje a także różne sieci wspierające biznes,
  3. Mentorów – którzy będą wspierać innowatorów swoja wiedzą i doświadczeniem.

Dodatkowo KE poszukuje koordynatorów, którzy zajmą się organizacją pracy zespołów w trakcie hackatonu.

Uczestnicy w trakcie wydarzenia skupią się na kategoriach problemów wymagających krótkoterminowych rozwiązań, m.in. w zakresie zdrowia i życia w warunkach pandemii koronawirusa, ciągłości działania, pracy na odległość i edukacji, spójności społecznej i politycznej, a także finansów cyfrowych.

W hackathonie EUvsVirus mogą uczestniczyć wszystkie 27 państw członkowskich UE oraz Norwegia, Izrael, Szwajcaria, Ukraina i kraje stowarzyszone z programem Horyzont 2020.

Harmonogram:

  • 14 kwietnia 2020 – otwarcie naboru
  • 19 kwietnia 2020 – termin rejestracji
  • 24-26 kwietnia 2020 – HACKATON
  • 27 kwietnia 2020 – ogłoszenie wyników
  • 1 maja 2020 – ceremonia wręczania nagród

 

Źródło: Enterprise Europe Network