Weź udział w konferencji online i dowiedz się jak wzmocnić firmę w handlu międzynarodowym dzięki portalowi Access2Markets. Zapisy do 6-go października

wpis w: Aktualności - pol | 0

 

13 października br. Komisja Europejska organizuje konferencję „Droga do naprawy – wzmocnienie małych firm w handlu międzynarodowym. Polityczna odpowiedź dla gospodarki po pandemii”. Wydarzenie otworzy wiceprzewodniczący wykonawczy KE ds. gospodarki Valdis Dombrovskis. Denis Redonnet, zastępca dyrektora generalnego w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu (DG TRADE), piastujący jednocześnie nową funkcję Chief Trade Enforcement Officer, omówi priorytety swojej misji CTEO: wzmocnienie egzekwowania i implementacji prawa UE w zakresie umów handlowych pomiędzy Unią Europejską a krajami trzecimi (FTA), znoszenie barier w handlu na rynkach pozaunijnych, a także przedstawi plan pracy na nadchodzące miesiące.

W czasie konferencji zostanie zaprezentowany nowy portal Access2Markets, który zastąpi obecną bazę Market Access Database (MADB) i stanie się jedną platformą w zakresie informacji na temat dostępu do rynków krajów trzecich oraz informacji o warunkach importu do UE (obecne EU Trade Helpdesk). Access2Markets będzie jeszcze bardziej sprzyjać umiędzynarodowieniu polskich przedsiębiorstw za granicą.

Atuty nowego portalu, to m.in.:

  • dostępność w jednym miejscu informacji na temat warunków eksportu do krajów spoza UE oraz importu do UE (formalności, procedury w handlu),
  • informacje na temat umów FTA UE-kraje trzecie,
  • szczegółowo opisane reguły pochodzenia towarów zawarte w umowach FTA, możliwość oceny we własnym zakresie czy dany produkt w eksporcie może otrzymać preferencyjne pochodzenie (narzędzie ROSA),
  • wykaz barier w handlu i inwestycjach w krajach pozaunijnych,
  • trade assistant: informacja krok po kroku o procedurach w zakresie dostępu do rynków zagranicznych dla podmiotów dopiero rozpoczynających eksport lub import,
  • dodatkowe zakładki dotyczące inwestycji i usług,
  • dostępność bazy w językach krajów UE, w tym polskim,
  • możliwość użycia aplikacji Access2Markets na telefonie komórkowym.

Konferencja odbędzie się online i jest bezpłatna.

Termin rejestracji upływa w dniu 6 października 2020 r.

Link do rejestracji

Źródło: Enterprise Europe Network