Welfare Technology: webinarium i spotkania b2b online z firmami norweskimi (24 września 2020 r.)

wpis w: Aktualności - pol | 0

Potrzebujesz partnera do realizacji projektu z zakresu technologii poprawiających jakość życia – welfare lub samej technologii? Nawiąż współpracę z norweską firmą poprzez udział w spotkaniach b2b online i webinarium, które odbędą się 24 września 2020 roku.

Dla kogo przeznaczone są spotkania?

Dla firm planujących i realizujących projekty związane z:

  • innowacyjnymi produktami, usługami, technologiami, procesami czy rozwiązaniami socjalnymi;
  • komercjalizacją innowacyjnych produktów, usług, technologii z zakresu opieki społecznej,

Obszar zainteresowań :

  • rozwój innowacyjnych technologii i usług poprawiających jakość życia – welfare, które pomagają osobom starszym i niepełnosprawnym stać się bardziej niezależnymi i samowystarczalnymi;
  • rozwój produktów, usług i rozwiązań w dziedzinie welfare, które sprostają wyzwaniom społecznym i zdrowotnym starzejącego się społeczeństwa;
  • rozwój rozwiązań technologicznych wykorzystywanych głównie przez personel świadczący lub wykonujący usługi socjalne.

Uwaga! Wydarzenie nie jest przeznaczone dla firm poszukujących dystrybutora lub inwestora na rynku norweskim.

Do udziału zapraszamy przede wszystkim firmy, które złożyły wniosek o dofinansowanie w programie „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 20014-2021 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Koszt:

Udział w giełdzie kooperacyjnej i webinarium jest bezpłatny.

Jak to działa?

  • W formularzu rejestracyjnym on-line uczestnicy charakteryzują krótko, w języku angielskim, swoją firmę jak i projekt, który zamierzają zrealizować, oraz rolę poszukiwanego partnera norweskiego (to informacja bardzo ważna dla firm, z którymi będziecie chcieli się umówić). Treść zgłoszenia podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez organizatorów. Po akceptacji zgłoszenia będzie ono pełnić rolę wizytówki firmy widocznej dla innych uczestników;
  • Profile firm przyjętych do udziału w wydarzeniu widnieją w katalogu na stronie internetowej giełdy kooperacyjnej;
  • Z katalogu zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru firm zagranicznych, z którymi chcieliby spotkać się podczas giełdy, i wysyłają im poprzez system on-line zaproszenie do spotkania;
  • Jeśli wybrany uczestnik przyjmie zaproszenie, system wskazuje dzień i godzinę spotkania;
  • 24 września br. pod przekazanym przez organizatorów linkiem, odbędą się serie umówionych spotkań indywidualnych, po 20 minut każde.

Oficjalnym językiem spotkań będzie język angielski.

Zarejestruj się już dzisiaj:

Wszystkich zainteresowanych udziałem w giełdzie kooperacyjnej prosimy o zarejestrowanie się w systemie na stronie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru uczestników, których profile najlepiej odpowiadają oczekiwaniom strony norweskiej.

Program wydarzenia.

Dodatkowych informacji udziela p. Artur Janusz, e-mail: artur_janusz@parp.gov.pl, telefon: 22 432 88 08.

Organizatorami wydarzenia są Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Innovation Norway.

Źródło: Enterprise Europe Network