Webinar „Zmiana modelu biznesowego pod kątem internacjonalizacji” (24 marca 2021, godz. 11:00-13:00)

W imieniu Ośrodka Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zapraszamy do udziału w webinarium „Zmiana modelu biznesowego pod kątem internacjonalizacji”.

Webinar odbędzie się w dniu 24 marca 2021, w godzinach 11:00- 13:00.

Celem webinarium jest zapoznanie uczestników z wiedzą dotyczącą sposobów wdrażania strategii internacjonalizacji firm, w szczególności z sektora MŚP, poprzez dokonanie zmian w modelu biznesowym.

Omawiane zagadnienia:

1.       Co oznacza termin „Internacjonalizacja” i kiedy możemy mówić o firmie, że działa w wymiarze międzynarodowym.

2.       Czym jest model biznesowy i jak planować jego zmiany z uwzględnieniem kontekstu otoczenia firmy.

3.       Motywy internacjonalizacji.

4.       Podstawowe formy umiędzynarodowienia działalności firmy.

5.       Główne strategie wejścia na rynki zagraniczne

6.       Budowa wartości firmy poprzez umiędzynarodowienie działalności

7.       Czynniki sukcesów i porażek firmy na rynkach zagranicznych.

8.       Internacjonalizacja – wybrane case study

Więcej o szkoleniu: TUTAJ

Zgłoszenia udziału w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 19 marca 2021 poprzez formularz online: FORMULARZ

Źródło: EEN