Webinarium „Zarządzanie ryzykiem walutowym w czasie dużej zmienności kursów walut” (14 marca 2023, godz. 11:00- 13:00)

 

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej wraz z Niezależnym Domem Maklerskim zapraszają do udziału w webinarium organizowanym w ramach Świętokrzyskiego Klubu Eksportera pn. Zarządzanie ryzykiem walutowym w czasie dużej zmienności kursów walut”.

Webinarium odbędzie się w dniu 14 marca 2023, w godzinach 11:00- 13:00.

Program webinaru:

1. Przegląd bieżącej sytuacji na rynku walutowym: EUR/PLN oraz USD/PLN.
a) Prognozy kursów walut
b) Cykliczność oraz sezonowość kursów walut
c) Zalecania oraz plan działań dla importerów i eksporterów
2. Edukacja – Stochastic – wskaźnik analizy technicznej pomocny w wyborze momentu do przeprowadzenia zaplanowanych transakcji wymiany walut.

 

Zgłoszenia udziału w webinarium prosimy przesyłać do dnia 13 marca 2023 poprzez formularz online.

Udział w webinarium jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej o wydarzeniu na stronie organizatora.

 

Źródło: PARP