Webinarium „Otwarte rynki pozaunijne dla polskiego eksportera. Prezentacja portalu KE: Access to Market” (15 kwietnia 2021 r., godz.: 10:00 – 12:00)

 

W imieniu Dolnośląskiej Izby Gospodarczej  zapraszamy do udziału w webinarze pt:”Otwarte rynki pozaunijne dla polskiego eksportera. Prezentacja portalu KE: Access to Market” , które odbędzie się 15 kwietnia 2021 r. w godz.: 10:00 – 12:00. 

 

Podczas spotkania odpowiemy Państwu w jaki sposób Unia Europejska oraz Światowa Organizacja Handlu (WTO) wspiera firmy eksportowe w procesie internacjonalizacji oraz jak nowo powstały portal Komisji Europejskiej: Access2Markets wykorzystać w sektorze MMŚP w ekspansji na rynki pozaunijne. Na zakończenie spotkania nasz ekspert odpowie na bieżące pytania oraz udzieli cennych wskazówek w zakresie handlu międzynarodowego.

 

AGENDA

  1. Dostępne instrumenty polityki handlowej UE i WTO dla znoszenia ograniczeń w handlu międzynarodowym.
  2. Prezentacja on-line bazy danych UE: Access2Markets – portalu Komisji Europejskiej, który pomaga unijnym, w tym polskim podmiotom gospodarczym, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom w ekspansji międzynarodowej.
  3. Sesja pytań i odpowiedzi.​

 

PRELEGENT: Grzegorz Sinacki Główny Specjalista Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. ​Pan Grzegorz Sinacki na poziomie Unii Europejskiej zajmuje się sprawami związanymi z eliminacją barier w handlu i inwestycjach w polskim eksporcie na rynki pozaunijne. W ramach polityki handlowej Unii Europejskiej, jako delegat Polski, uczestniczy w posiedzeniach Komitetu ds. Dostępu do Rynku (MAAC) w Brukseli, gdzie koordynuje stanowisko Polski, prezentuje i współpracuje z Komisją Europejską, krajami UE oraz biznesem UE w zakresie podejmowania działań dla usuwania nieuzasadnionych barier w handlu dla polskich przedsiębiorców. W tym zakresie zabiega również o polskie interesy gospodarcze w ramach konsultacji bilateralnych przedstawicieli Komisji Europejskiej z delegacjami krajów trzecich oraz spotkań bilateralnych polskiej administracji z krajami pozaunijnymi. Na poziomie Światowej Organizacji Handlu (WTO), w ramach prac Komitetu ds. Technicznych Barier w Handlu (TBT) w Genewie, jest przedstawicielem Polski i koordynuje prace dot. eliminowania technicznych barier w handlu dla polskiego eksportu. Reprezentuje również Polskę na posiedzeniach Komitetu TBR (Trade Barier Regulation) zajmującego się zgłaszanymi przez biznes UE skargami na restrykcje w handlu krajów trzecich, jak i prowadzonych dochodzeń przez Komisję Europejską w tym zakresie. Jest uczestnikiem prac międzyresortowego Zespołu ds. Barier w Dostępie do Rynków Krajów Trzecich identyfikującego bariery w dostępie do krajów pozaunijnych istotnych dla polskich przedsiębiorców. Jest odpowiedzialny za zarządzanie procesem dotyczącym składania notyfikacji Polski do WTO w kwestii wypracowywania legislacji krajowej w celu eliminacji potencjalnych barier technicznych w handlu (Komitet TBT).

 

REJESTRACJA: ​

https://app.evenea.pl/event/digfirmyjutrakopia1/

Więcej o wydarzeniu w załączonym pliku.

 

 

Źródło: MRPiT

Załączniki