Webinarium informacyjne: Polskie Mosty Technologiczne na rynek USA (28 marca 2022 r.)

wpis w: Aktualności - pol | 0

 

W imieniu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu zapraszamy na webinarium informacyjne w związku z planowanym rozpoczęciem rekrutacji wniosków firm MŚP do projektu Polskie Mosty Technologiczne na rynek USA.

W programie znajdą się podstawowe informacje o Projekcie i dokumentacji dot. naboru, o ofercie produktowej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), o specyfice rynku docelowego oraz przykłady success story, konsultacje z udziałem ekspertów oraz informacje nt. projektów finansowanych z funduszy UE.

Termin: 28 marca br. w godz. 10:00-12:00

Zapraszamy do rejestracji na to spotkanie w Systemie Obsługi Wniosków (SOE).

Termin rejestracji upływa 25 marca o godz. 12:00, następnie wszyscy zapisani otrzymają e-maila z agendę spotkania wraz z aktywnym linkiem do platformy Zoom.

Serdecznie zapraszamy.

Z nami nowe rynki są bliżej niż myślisz!

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

PMT - logotypy

 

Źródło: PAIH