Webinarium informacyjne dla przedsiębiorców nt. projektu Polskie Mosty Technologiczne (16 września br., godz. 10-13)

 

W związku z planowanym rozpoczęciem naboru wniosków firm MŚP do projektu Polskie Mosty Technologiczne w dniu 16 września 2021 r. w godz. 10-13 PAIH S.A. planuje organizację  webinarium informacyjnego one line poprzedzające  naborów wniosków do Projektu Polskie Mosty Technologiczne; spotkanie dedykowane będzie rynkom Chin, Singapuru i Senegalu.

 

W programie znajdą się podstawowe informacje o Projekcie i o ofercie produktowej PAIH S.A., o specyfice rynków docelowych, przykłady success story, konsultacje z udziałem ekspertów, sesja pytań i odpowiedzi. Rejestracja na wydarzenie w Systemie Obsługi Wniosków (SOE) dostępna jest tutaj : https://soe.paih.gov.pl/seminaria

Serdecznie zapraszamy.

 

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023. https://www.paih.gov.pl/pmt

 

W przypadku pytań do Państwa dyspozycji pozostaje:

Leszek Kołodziejczyk

Ekspert
Polskie Mosty Technologiczne

Departament Strategii i Promocji Gospodarczej

  1. +48 22 334 99 50
  2. +48 668 316 142
    e. leszek.kolodziejczyk@paih.gov.pl

 

Źródło: PAIH