Warsaw Humanitarian Expo 2019 (11 czerwca 2019 r., Warszawa – Nadarzyn)

W imieniu Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowe PTAK WARSAW EXPO zapraszamy do udziału w Międzynarodowych Targach Pomocy Humanitarnej i Rozwojowej, gdzie w jednej z pięciu stref znajdzie się oferta PAIH.

Na wydarzenie składają się następujące komponenty:

  • Międzynarodowe Targi Pomocy Humanitarnej i Rozwojowej,
  • Konferencja „Odpowiedzialny Biznes w Sytuacjach Kryzysów Humanitarnych”,
  • Warszawskie Forum Zamówień w Organizacjach Międzynarodowych.

Organizacja tego wydarzenia jest inicjatywą unikalną i pionierską w Europie Środkowo-Wschodniej.
Problemy i zagadnienia związane z pomocą humanitarną wpisują się w ogólnoświatową politykę państw i organizacji międzynarodowych, mającą na celu zmniejszenie skutków konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych oraz ich destrukcyjnego wpływu na poszkodowane grupy ludności. Celem pomocy humanitarnej jest możliwie efektywne i terminowe dostarczenie pomocy na tereny dotknięte klęskami, tak by straty wśród ludności były jak najmniejsze. Żeby to osiągnąć niezbędne jest zaangażowanie firm produkujących żywność, artykuły medyczne, sprzęt ratowniczy, środki przetrwania i komunikacji tak, aby mogły one zostać wykorzystane przez organizacje pomocowe, w tym działające w ramach struktur ONZ i Unii Europejskiej. Temu właśnie ma służyć Warsaw Humanitarian EXPO.
Celem wydarzenia jest umożliwienie firmom produkującym sprzęt i artykuły, które są lub mogą być wykorzystane w działaniach humanitarnych, nawiązania bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami agend ONZ, takich jak: Biuro d/s Koordynacji Pomocy Humanitarnej, Wysoki Komisarz ds. Uchodźców, Światowa Organizacja Zdrowia, Światowa Organizacja ds. Rolnictwa i Żywności, ale także Departamentu Zakupów ONZ. Dostępni będą przedstawiciele Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, polskie i międzynarodowe organizacje pozarządowe, np.: CARE International; Save the Children; Médecins sans Frontičres International, PAH, PCK, Caritas itp. jak również wysocy przedstawiciele administracji publicznej. Udział w targach stworzy unikalną szansę dla producentów na zaistnienie w olbrzymim sektorze pomocy humanitarnej i rozwojowej.
W obecnych czasach, w związku z gwałtownymi zmianami klimatycznymi pociągającymi za sobą klęski żywiołowe, powstającymi ogniskami zapalnymi konfliktów zbrojnych i migracją ludności, systematycznie i gwałtownie rośnie zapotrzebowanie na działania pomocowe. Odbudowa i dalszy, ekologiczny rozwój obszarów, państw i kontynentów dotkniętych różnego rodzaju klęskami, pozostaje w zainteresowaniu najbardziej rozwiniętych państw całego świata.
WHE to szansa na rozwój produkcji i rozpoczęcie wielostronnie korzystnej współpracy, która pozwoli na udział w sferze pomocy humanitarnej, co wpisuje się również w tak ważną dla przedsiębiorców społeczną etykę biznesu.

WARSAW HUMANITARIAN EXPO zostało podzielone na 6 stref tematycznych:

  1. Logistyka i Komunikacja – najnowsze technologie informatyczne i komunikacyjne jak również szeroko pojęte usługi spedycyjne oraz środki transportu.
  2. Medyczna – produkty z obszaru ewakuacji medycznej, zapobiegania chorobom, dekontaminacji i profilaktyki medycznej.
  3. Schronienia – namioty, schrony, kontenery mieszkalne, systemy puryfikacji wody i oczyszczania, odbudowa budynków i infrastruktury technicznej.
  4. Strefa bezpieczeństwa – systemy bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego, systemy wykrywania i eliminacji niewybuchów.
  5. Strefa żywności – produkcja żywności, nasion, systemów nawożenia i uprawy roślin.
  6. Strefa Agencji – dla organizacji pomocowych i agencji rządowych oraz uczelni wyższych, w tym Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Grupy PFR i MPiT.

Towarzyszące Targom konferencje i seminaria pozwolą na spotkania B2B i B2G producentów i zamawiających w jednym czasie.
Serdecznie zapraszamy do udziału w targach i zaprezentowania Państwa oferty produktowej. Wierzymy, że szansa przedstawienia tej oferty dla sektora pomocy humanitarnej przyniesie Państwu wymierne korzyści biznesowe i etyczne.
Więcej szczegółowych informacji na temat Targów Warsaw Humanitarian Expo znajdą Państwo na stronie internetowej wydarzenia.
Zgłoszenia wystawców prosimy przesyłać na adres e-mail: whe@warsawexpo.eu

Więcej o wydarzeniu: i formularze dla wystawców i uczestników: Warsaw Humanitarian Expo 2019