W PARP ruszyła przedostatnia runda naboru „Bony na innowacje”

 Nawet 900 tys. dotacji może zdobyć firma w dwóch etapach konkursu „Bony na innowacje”.

Celem I etapu konkursu Bony na innowacje dla MŚP jest sfinansowanie zakupu dla firmy usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe. Działanie ma sprzyjać rozwojowi współpracy firm z jednostkami naukowymi.

Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na:

  • zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub ulepszonego produktu, usługi, technologii,
  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych ich wdrożenia.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Więcej o konkursie: Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy

Źródło: PARP