Unijne dotacje dla firm na bieżącą działalność, pomoc samorządom oraz nowe regulacje prawne w budowlance. Trwa cykl wideokonferencji „Tarcza antykryzysowa dla biznesu”

wpis w: Aktualności - pol | 0

Podczas webinarów, które odbędą się 9 i 10 czerwca, będzie można uzyskać informacje na temat tego kto i jak może wykorzystać środki z tarczy antykryzysowej. Jakie nowe działania dla średnich przedsiębiorstw zaproponuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości? Jakie zmiany są planowane w procesie inwestycyjno-budowlanym? A na jakie wsparcie mogą liczyć samorządy? Na pytania odpowiedzą eksperci m.in. z PARP, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Rozwoju.

We wtorek, 9 czerwca, odbędą się aż dwie wideokonferencje – o godz. 9:00 i godz. 14:00. Pierwszą z nich otworzą wicepremier,  minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz Prezes PARP Małgorzata Oleszczuk. PARP zaprezentuje na niej konkurs finansowany z funduszy unijnych „Dotacje na kapitał obrotowy”, do którego nabór ruszy 15 czerwca. Ma być on wsparciem, przewidzianym na utrzymanie działalności średnich przedsiębiorców, którzy na skutek pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Budżet, którym Agencja będzie dysponowała wynosi 2,5 mld zł a środki pochodzą z dwóch programów operacyjnych – Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia. Podczas webinaru zostaną omówione szczegółowe warunki i wytyczne dla przedsiębiorców zainteresowanych taką formą pomocy.

Spotkania w dniach 9-10.06.2020 r.:

 • wtorek 9 czerwca, godz. 9:00-11:00 „Nowe działania dla średnich przedsiębiorstw w ramach Funduszowej Tarczy Antywirusowej”
  • kto może uzyskać wsparcie,
  • jakie kryteria będą brane pod uwagę,
  • gdzie i kiedy można składać wnioski.
 • wtorek 9 czerwca, godz. 14:00-16:00 „Zmiany w procesie inwestycyjno-budowlanym”
  • zmiany w procedurze uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych,
  • liberalizacja podejścia do istotnych odstąpień od projektu budowlanego,
  • łatwiejsze przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na nowego inwestora.

– „W ubiegłym roku padł rekord pod względem ilości oddanych mieszkań. Chcemy, aby ten pozytywny trend utrzymał się także po pandemii. Wprowadzamy zmiany, które mają na celu usprawnić i przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany” – Robert Nowicki, wiceminister rozwoju.

Podczas wideokonferencji zostaną zaprezentowane nowe regulacje prawne, które mają na celu uproszczenie procesu inwestycyjno-budowlanego. To m.in.: podział projektu budowlanego na projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny; zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę wybranych obiektów czy wprowadzenie uproszczonego postępowania legalizacyjnego w stosunku do samowoli budowlanych od których zakończenia budowy upłynęło 20 lat.

 • środa 10 czerwca, godz. 13:00-15:00 Tarcza samorządowa”
  • konsekwencje pandemii w budżetach JST,
  • rozwiązania w tarczy samorządowej,
  • poprawa płynności finansowej,
  • złagodzenie reguł fiskalnych.

Cykl „Tarcza antykryzysowa dla biznesu” to 20 spotkań on-line organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, poświęconych wybranym narzędziom z tarczy antykryzysowej i finansowej. W każdym tygodniu począwszy od 26 maja, eksperci z dziedzin prawa, finansów i ekonomii dzielą się z przedsiębiorcami wiedzą i praktycznymi wskazówkami na temat korzystania z rozwiązań osłonowych proponowanych firmom przez rząd. Spotkania są bezpłatne i nie wymagają rejestracji.

Przebieg konferencji

Każde spotkanie podzielone jest na trzy części. Pierwsza to indywidualne prelekcje zaproszonych ekspertów. Druga ma charakter moderowanej dyskusji, w której paneliści będą rozmawiać
o zagadnieniach poruszonych w trakcie spotkania. Podczas trzeciej, ostatniej części, eksperci odpowiedzą na pytania internautów. Dodatkowo, bezpośrednio po zakończeniu każdego wydarzenia uruchomiony zostanie 3 h dyżur ekspercki (nr tel. 22 101 04 01), podczas którego będzie można skorzystać z telefonicznych konsultacji.

Konferencje będą transmitowane na żywo na stronie internetowej www.parp.gov.pl/tarcza. Pytania do ekspertów można przesłać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej.

Źródło: PARP