Ułatwienia dla korzystających z programu „Pierwszy biznes wsparcie na start”

 

Kolejne rozszerzenie rządowej tarczy antykryzysowej.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przygotowało lepsze warunki spłaty zobowiązań dla firm, które skorzystały z programu „Pierwszy Biznes- Wsparcie w Starcie”. Są to osoby, które otworzyły własną działalność gospodarczą, lub sfinansowały utworzenia miejsca pracy.
Celem działań Ministerstwa i Banku jest zapewnienie płynności finansowej, oraz utrzymanie miejsc pracy.

Możliwości, jakie mają pożyczkobiorcy:

  • zawieszenie działalności gospodarczej na okres 6- miesięcy (wcześniej program nie dopuszczał takiego rozwiązania),
  • umorzenie u pośrednika finansowego kar umownych wynikających z założeń programu (w przypadku zamknięcia firmy, lub likwidacji miejsca pracy),
  • wydłużenie terminu rozliczenia pożyczki,
  • zawieszenie terminu na korzystanie z bezpłatnych usług, szkoleń i doradztwa,
  • zawieszenia spłaty do 6 miesięcy,
  • wydłużenia karencji o maksymalnie pół roku, w przypadku gdy pożyczkobiorca nie rozpoczął spłaty rat kapitałowo-odsetkowych,
  • obniżenia oprocentowania pożyczki do 0 proc. w skali roku na okres do 12 miesięcy,
  • wydłużenia okresu spłaty o 12 miesięcy.

Zmiany warunków zawartych umów nastąpią na wniosek pożyczkobiorcy i po kontakcie z instytucją, z którą podpisał umowę pożyczkową. We wniosku należy uzasadnić, że kryzys związany z koronawirusem wpłynął lub wpłynie na sytuację firmy. O zmianie warunków spłaty pożyczki będą decydować pośrednicy finansowi. Ich lista jest dostępna: tutaj»»

 

Źródło: Gov.pl, www.biznes.lodzkie.pl