Konkurs PARP „Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP”

Aż do 420 mln zł PARP zwiększyła pulę środków w konkursie „Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP”. Wnioski można składać do 29 sierpnia br.

Cel finansowania

Sfinansowanie inwestycji w rozwój innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji (RIS).

Czym jest produkt sieciowy?

Produkt sieciowy to gotowa do sprzedaży spakietyzowana oferta oparta o rozproszoną strukturę podmiotów funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny wyróżnik (markę) produktu.

Wysokość dofinansowania

Zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu – w województwie łódzkim firmy będą mogły starać się o dofinansowanie w wysokości od 45% do 55% całkowitego kosztu projektu,

Więcej o projekcie: Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP

Źródło: PARP