Trwają rekrutacje na szkolenia PARP w ramach „Kompetencji dla sektorów”

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy nadal mogą zgłaszać się na szkolenia organizowane przez Polska Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Kompetencji dla sektorów. 

Celem tego działania jest dofinansowanie wsparcia w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych dla właścicieli i pracowników przedsiębiorstw z branż określonych przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji. Żeby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz na stronie PARP lub zgłosić się do jednego z Operatorów programu.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe, średnie i duże* przedsiębiorstwa:

  • planujące przeszkolić pracowników;
  • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
  • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw działających wyłącznie w branżach: budowlanejfinansowejturystycznejITmody i innowacyjnych tekstyliówopieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz motoryzacyjnej z uwzględnieniem elektromobilności i dotyczy tematyki określonej przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji.

 

Więcej o projekcie: Kompetencje dla sektorów – oferta dla przedsiębiorców

 

Źródło: PARP