Tereny inwestycyjne – Rozprza

wpis w: Tereny inwestycyjne | 0
Kod oferty
15/09/25
Miejscowość
Rozprza
Powiat
Piotrkowski
Specjalna Strefa Ekonomiczna
Nie
Powierzchnia
200 ha
Cena/czynsz
-
Typ
Teren inwestycyjny
Przeznaczenie
Sprzedaż
Infrastruktura
Elektryczność

Dodatkowe informacje:

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]: 200, Kształt działki: Trapez nieleguralny, Możliwości powiększenia terenu (krótki opis): Powiększenie o ca26ha w kierunku północnym, Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 22% VAT: ca 80PLN/m2, Właściciel / właściciele: Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych, Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N): Tak, Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:Planowane przeznaczenie zgodne ze Studium, przemysł działalność produkcyjna, drobna wytwórczość, przetwórstwo, usługi, magazyny, składy, obsługa rolnictwa. Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]: RIVa – 0,1300RIVb – 0,4100RV – 59,0143RVI – 124,6585RVIz – 4,4343ŁIV – 1,0224ŁV – 3,3379PsIV – 1,593PsV – 5,4082PsVI – 0,4900LzV – 1,6929W – 0,5867N – 0,2557 Różnica poziomów terenu [m]234,3 – 216,8 17,5m. Obecne użytkowanie: Rolnicze, Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N): N, Poziom wód gruntowych [m]: Brak Danych, Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N):N, Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N): N, Przeszkody podziemne (T/N): N, Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N): Linia energetyczna 110kV, linia energetyczna 15kV, poletka osadowe ze skarpami ziemnymi o wysokości 1m Power line 110kV , 15kV power. Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N): T – zakaz realizacji przedsięwzięć mogącychzawsze znacząco oddziaływać na środowisko, udokumentowane stanowiska archeologiczne, Budynki i zabudowania na terenie (T/N): N, Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość): Jezdnia betonowa – 8m, Jezdnia ziemna utwardzona – 10m, Autostrada / droga krajowa [km]Bezpośrednie sąsiedztwo – bez zjazdu Zjazd – Kamieńsk 9km, Kolej [km]: Rozprza – 11km, Bocznica kolejowa [km]: Rozprza – 11km, Elektryczność na terenie (T/N): T, Odległość przyłącza od granicy terenu: Linia na terenie nieruchomości, Napięcie: 15kV i 110kV, Dostępna moc: wg zapotrzebowania, Gaz na terenie (T/N): N, Odległość przyłącza od granicy działki: 2000m, Wartość kaloryczna: Brak Danych, Średnica rury: DN350 MOP 2,4MPa, Woda na terenie (T/N): N, Odległość przyłącza od granicy terenu: 250m od studni głębinowej, Dostępna objętość: 2000