Wdrażanie innowacyjności w przedsiębiorstwie – bezpłatna ocena firmy na tle konkurencji

Orodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, zapraszam do udziału w projekcie Enhancing Innovation Management Capacity (EICM). Jest to bezpłatna usługa doradcza realizowana wyłącznie przez wybrane ośrodki Enterprise Europe Network, finansowana z programu badawczego UE Horyzont 2020.

Korzyści dla firmy:

– raport prezentujący poziom innowacyjności firmy na tle branży w otoczeniu międzynarodowym, opracowany przez ekspertów EEN z wykorzystaniem specjalistycznego narzędzia benchmarkingowego IMP3rove (rynkowa cena takiego raportu to 350 EUR),

plan rozwoju innowacji uwzględniający wdrożenie innowacji cyfrowych, poprawiających bezpieczeńśtwo produktów i usług, adekwatnych do sytuacji gospodarczej. Opracowane rekomendacje wspólnie z firmą można wykorzystać m.in. przy aplikowaniu o dotacje na innowacyjne projekty i inwestycje,

– potwierdzenie udziału w projekcie programu Horyzont 2020.

Badanie obejmuje takie zagadnienia jak: strategia rozwoju firmy, organizacja i kultura zarządzania, procesy cyklu życia innowacji, czynniki kluczowe oraz sukces zarządzania innowacjami.

Projekt jest bezpłatny, nie jest pomocą de minimis.

Jeśli są Państwo zainteresowani lub mają dodatkowe pytania to proszę o kontakt pod adresem email: fundacja@frp.lodz.pl .

 

Źródło: EEN przy FRP